A Fidesz választási csalása és következményei

2016. augusztus 17. 19:21 - Szigetvári Viktor blogja

A Fidesz bőrfejű-erőszakkal akadályozta meg az MSZP népszavazási kezdeményezését a vasárnapi boltzár ügyében. Ez választási csalás volt. Aki választási csalást követ el 2016-ban, az csalni fog a választáson 2018-ban is. Nincs az a nemzetközi megfigyelő, nincs az a civil ellenállás, ami ezt megakadályozza. A bőrfejű-erőszak elleni nyomozás megszüntetése cinikus döntés. Ahol nincsenek szabályok, ahol egyes rendőrök a Fidesznek és csalásnak segítenek, ott sem szabad, sem tisztességes választások nincsenek. A mai döntés után el kell gondolkodni a 2018-as bojkotton.

Tovább

Lehet más a menekültpolitika is

2016. július 28. 09:29 - Szigetvári Viktor blogja

És ismét az LMP-ről és a népszavazásról.

Továbbra sem a baloldali fundamentalista árulókeresésbe szeretnék beszállni, mert az értelmetlen és káros. De az elmúlt napok után még mindig van tisztázni való az LMP népszavazási álláspontja kapcsán.

Szél Bernadett és pártja azt állítja, hogy a menekültügy mindig is nemzeti hatáskör volt, és annak is kell maradnia, mert úgy lehet jó válaszokat adni a menekültválságra.

Szerintem tévednek.

lmp.png

(fotó: MTI)

Amióta Magyarország tagja az Európai Uniónak és különösen a schengeni övezetnek, lehetetlenség a határrendészeti kérdésekre nemzeti hatáskörben gondolni kizárólagosan. A menekültügyi ügyintézés ugyan nyilván minden országnak a saját feladata, de ezeket a Genfi Konvención túl európai uniós jogszabályok rendezik. Ráadásul a - sajnos igazából soha be nem tartott és erős felülvizsgálatra szoruló - dublini egyezmény is közösségi kereteket, a nemzetállamok felett álló megoldásokat alakított ki. A baj az volt, hogy nem tartották be őket, mert rosszak voltak az érdekeltségek.

Értelmetlen volna úgy kezelni a válságot, hogy minden uniós ország maga alakít ki szabályokat, maga sérti meg a normákat, maga figyeli a másikat, hogy mit és hogyan csinál, hogyan szorít át problémákat a saját határairól a másik ország határaira. Ebből csak szenvedés, embertelenség, félelem, biztonytalanná tett többségi társadalmak és káosz jöhet ki. Ezért téved az LMP, amikor nemzeti hatáskörben kívánja tartani a menekültügy kérdését. Csak menekülnénk a probléma elől, nem megoldást keresnénk.

Az természetesen továbbra is nemzeti hatáskör marad, hogy minden egyes ország, így Magyarország is nyilatkozhat a saját anyagi avagy társadalmi teherbíró képességéről. Messze alatta van ennek ma Magyarország. Szégyen, hogy nem fogadtunk be már tízezernyi menekültet tisztességes táborokba.

Biztonságot és emberséget csak úgy lehet teremteni, ha nem lépjük át egy integrációban még tapasztalatlan társadalom korlátait, de igyekszünk azokat tágítani.

Magyarország jobb ország lesz, ha nyitottan áll a menekültválság megoldásához, és részt vesz a szolidaritás alapú kvótában. Igaza volt Szent Istvánnak, a sokszínűség érték, ha tiszteljük egymás kultúráját. Közben a saját korlátainkat tisztelve, a kiutasítandókat kiutasítva, de emberséggel kell bánni azokkal, akik különböző okok miatt ide jönnek.

A nemzeti hatáskörre való hivatkozás csak kibújás az LMP részéről, mert valójában megijedtek a többségi társadalom jogos félelmeitől és a Fidesz által felkorbácsolt indulataitól. Álláspontjuk szemben áll az Európai Zöld Párt emberséges és biztonságteremtő, közösségi kereteket kereső menekültpolitikájával.

Az Együtt szerint - szemben az LMP-vel - lehet más a menekültpolitika is. Nem megijedni kell a felkorbácsolt indulatoktól, nem kitérni kell az egyenes, józan beszéd elől a nemzeti hatáskör értelmetlen álcája mögé bújva, hanem emberséges és biztonságteremtő megoldást kell ajánlani. Ez pedig épp az LMP által javasoltak teljes ellentéte: nemzetközi határőrizet, közös és európai menekültpolitika, egységes szabályrendszer szerinti menekült-minősítés, uniós fenntartású és emberséges tranzitzónák megfelelő kapacitással, szolidaritási kvóták a menedékkérők elosztására, valamint kemény, jogszerű és egységes kiutasítási politika - amelyet be is tartanak a tagállamok.

A nemzetállamokat senki sem akarja megszüntetni, szükség is van rájuk, Európa identitása nincs meg nélkülük. De a menekültválságot nem úgy kell kezelni, ahogyan az LMP javasolja.

A gyűlöletkampány és a gyenge Magyarország

2016. július 20. 13:38 - Szigetvári Viktor blogja

A Fidesz menekültügyi gyűlöletkampánya új fokozatba kapcsolt. Új hirdetések jelentek meg új üzenetekkel. Az állami pénzből milliárdokért folytatott hazug propaganda káros, és gyengíti Magyarországot. Védtelenné és félelmekkel telivé teszi egy változó világban, amikor meg kellene erősödnünk, magabiztossá kellene válnunk, mert a 21. század igazi kihívásai még előttünk vannak. Szemben a Fidesz hazugságaival, a menekültkvóta jó megoldás, amely része a közös, európai biztonságteremtésnek. Embertelenségből csak gyenge Magyarország terem.

Tovább

A Brexit és az európai Magyarország

2016. június 28. 11:50 - Szigetvári Viktor blogja

A kilépésről döntő népszavazás fontos tanulsága, hogy mindig ára van annak, ha egy politikai elitcsoport hazugságokkal hergel olyan választókat, akiknek vannak jogos és kezeletlen sérelmei. A felelőtlen populizmusok erre nem a választói hangulat alapját jelentő bajok megoldásával, hanem álproblémák teremtésével és úgynevezett megoldásával válaszolnak. Ilyen kérdés hazánk európai jövője is. Az Együtt józan útja elutasítja a Fidesz megosztó hazugságait.

Tovább

Két beszédről és a demokratizálásról

2016. június 12. 11:30 - Szigetvári Viktor blogja

A héten két beszédében is világossá tette Orbán Viktor, hogy nem liberális demokráciát, hanem elnyomó önkényre épülő rendszert épít.

Az Együtt számára mindebből világos az üzenet: úgy kell felhatalmazást kérni a polgároktól a kormányváltásra, hogy az megszüntesse Orbán illiberális rendszerét. Józan beszéddel kell vállalni a jogfolytonosság megszakítását, amivel automatikusan hatályon kívül helyeződik az elnyomó Alaptörvény.

A 2018-as kormányváltás, amelyért az Együtt dolgozik, és amelyhez partnereket keres, alkotmányos forradalommal törli el Orbán rendszerét. Tanulni kell a rendszerváltás örökségéből: a folyamatosság-igény nem mindenek feletti. Nem csak egy jogfolytonos demokratizálás lehet demokratikus. Így egy, a liberális demokráciát újra megteremtő kormányzat új kezdetet jelent, új alkotmányos kereteket. És ezen új szabályokat együttműködésben, konszenzusra törekedve kell kialakítani, szemben a mai, egypárti rendszerrel.

Nincs ok és nincs érdek folyamatosságra törekedni egy olyan rendszerrel, ami magát nem mondja liberális demokráciának, és félelemkeltéssel, korrupcióval, elnyomással kormányoz.

Formális jogszerűség nem igazolhat zsarnokságot. A mi rendszerünk arról ismerszik meg, hogy mindenkit partnernek és demokratának, a nemzethez tartozónak tekint, aki ezt rólunk is így gondolja, és nem akar bennünket elpusztítani.

Prágában a Visegrádi Négyek találkozóján lesajnálva beszélt a miniszterelnök a nyugatias életformáról, amely a gazdasági helybenjárás idején is emberséges próbál maradni, és így keresi a fenntartható fejlődés útját.

A Legfőbb Ügyészségen járva pedig világossá tette: cinizmusa jogszerűnek hazudja a jogtipró Polt Pétert és esküszegő ügyészi klikkjét. És a gazdasági gyarapodás helyett immár inkább rendet akar teremteni. Hiszen valójában éppen ő veri szét hazánk növekedési kilátásait, így nem marad más számára, mint az elnyomás, és az így teremtett rend.

ovpolt.jpeg

(fotó: Népszava)

Szerinte ez történelmi szükségszerűség és az idők szava. Szerintem ez csak saját, zsarnoki romlottságának önigazolása, hiszen arra képtelen, hogy a magyar társadalom lelki erőforrásait változásra, fejlődésre, béketeremtésre és gyarapodásra használja. Nem is akarja, csak a leggazdagabb magyar akar maradni.

Ha már ilyen nyíltan mer erről beszélni Orbán, akkor könnyű nekünk is. Orbán-rezsimjének jogrendje megszűnik érvényesnek lenni a bukása után. Új kezdet következik, ami politikai döntés, nem jogi ügy. És ezután Polt Péter előzetes letartóztatásba kerül az igazságszolgáltatás akadályozásáért, amiképpen Matolcsy György is, hűtlen kezelés gyanújával. Ennyit a bebetonozásról.

Az ellenzéknek ehhez és erre kell mandátumot kérnie. A demokratizálást történelmi igazságtétel és kárpótlás követi. Ahogyan ennek korábban is lennie kellett volna.

Nem Orbánnal való kiegyezésre kell mandátum a Jobbik ellen, ahogyan egyes szocialisták álmodnak. Nem Jobbikkal való együttműködéssel lebontott rezsimre. Hanem józan, liberális demokraták által többséggel történő demokratizálásra, amely utána átlátható, ellenőrizhető és az egyensúlyokat tiszteletben tartó uralmat teremt.

A magyar demokrácia szétverését politikailag tétlenül végignéző, jogilag eszköztelen Európai Unió és hazánk liberális demokrata, de passzív kétoldalú partnerei pedig pont ugyanúgy fogják végignézni Magyarország demokratizálását, ahogyan hagyták Orbánnak szétverni a köztársaságunkat.

 

Orbán bárkivel leszámol

2016. június 10. 10:09 - Szigetvári Viktor blogja

Az elnyomó Orbán-rezsim most Spéder Zoltánnal számol le. A magyar állam és az igazságszolgáltatás minden szerve nekilendült, és serényen törvénysértéseket keres. Nem javasolnám most senkinek Spéder érdekkörében, hogy izzókészlet és láthatósági mellény nélkül vágjon neki egy autóútnak.

Annak ténye, hogy politikai koncepció áldozata most Spéder Zoltán, nem menti őt fel bűnei alól. Amíg volt politikai hátszél, arrogánsan nyelte le mások tulajdonát, állami, adófizetői segítséggel működtette bankát és rádióját, miközben a saját, személyes vagyonát növelve szervezte ki a Magyar Posta hasznot termelni képes részegységeit.

Ezek között volt olyan alkotmánysértés, amely sokak magántulajdonát verte szét - mégis engedte az Alkotmánybíróság. Hiszen ezen illegitim testület Fideszt szolgáló többsége politikai feladatot kapott, amikor Orbán és Spéder akkor még közös érdeke szerint le kellett gyalulni a takarékpénztárak magántulajdonosainak érdekeit. A széljárás azóta megfordult.

speder_ov.jpeg

Nem tanulságok nélküli ez. Az Orbán-rezsimben nem az a baj, ha bűnt követsz el, nem az a baj, ha a fideszes érdekkör által foglyul ejtett magyar állam akár törvénnyel szentesíti a korrupciót, hanem az, ha Orbán ellenérdekelt abban, ami történik. Ha Orbánnak fáj valami, akkor rögtön bűn lesz a bűn.

Spéder Zoltán most megkapta a kilövési engedélyt. Így a hűséges szolgaként viselkedő Matolcsy György és Polt Péter megtalálhatja azon törvénysértéseket, amelyeket köztudottan elkövetett Spéder, csak eddig volt menlevele.

Gondolom, ezek után megritkulnak a minisztériumi szponzorációk az Inforádiónál, Habony Árpád pedig megpróbálja majd megszerezni az Indexet. Súlyos baj lesz, ha a maradék magyar sajtószabadság látja kárát a Spéder-ellenes pogromnak.

Az utolsó tanulság az, hogy az Orbán-rezsimben bárki, bármikor Spéderré válhat azok közül, akik ma szolgálják a rezsimet. Sok olyan üzletember, középosztálybeli vállalkozó van, aki magát azzal menti fel a Fidesszel való kollaboráció bűnei alól, hogy hát ezek a fiúk így működnek, segíteni kell nekik lopni ahhoz, hogy legyen megrendelés, és cserébe én is működhetek. Igen, ez így van. Akinek ehhez van gusztusa, csinálja.

De tudni kell: mivel bűnös az egész rezsim, így csak idő kérdése, hogy Orbán Viktor családja és politikai környezete mikor válik ellenérdekeltté bárkinek is a működésében. És akkor jön, ami most Spéder Zoltánt is elérte.

A gyávaságból sosem lesz kormányváltás

2016. május 10. 12:18 - Szigetvári Viktor blogja

A gyávaságból sosem lesz kormányváltás. Sajnos, ma erről újabb bizonyítékot szerezhettünk, amikor sem az LMP, sem az MSZP, sem a DK nem mert nemmel szavazni a Fidesz Európa-ellenes népszavazási kezdeményezése ügyében, amelyet Orbán Viktor kvóta-referendumnak hazudik.

Ha mindig attól félnek egyesek, hogy a magyar nép mit gondol róluk egy-egy bonyolultabb kérdésnél, akkor képtelenek arra, hogy Orbán elnyomó rezsimjét stabil kormánnyal leváltsák. A demagóg miniszterelnökkel szemben józan politikára van szükség, amely a békét és a gyarapodást hozza el minden magyar polgárnak. Ehhez felnőttnek tekintett választók és felnőtt politikusok kellenek. Aki ma, 2016-ban képtelen volt nemet mondani az orbáni népszavazásra, képtelen lesz 2018-ban arra az alkotmányos forradalomra mandátumot kérni a választáson, ami nélkül sem szolidáris, sem szabad nem lesz újra Magyarország.

Az MSZP és a DK távolmaradása különösen fájó. Egy demagóg kérdés leleplezése akkor is lehetséges, ha Hiller István - elhibázottan - kerítéspárti lett az elmúlt fél évben. Hogyan lesz képes e két párt szembeszállni Orbán rezsimjével egy választáson, és hogyan lesz képes hinni végre saját elvei igazában egy kemény kampányban, ha egy ilyen, valójában jogi tét nélküli össztársadalmi manipulációra sem képesek nemet mondani.

Az Együtt minden győzelemre törekvő párttal kész az együttműködésre, mert ez a kötelességünk. De a magunk útját járjuk, és egyre kevésbé hisszük, hogy az ellenzéki pártok valóban le akarják váltani Orbán rendszerét. És egyre kevésbé látjuk úgy, hogy a győzelemhez, az igazságtételhez és a békés gyarapodáshoz bátor partnerekre tudunk találni.

Az LMP kvóta-, migráns- és EU-ellenes fordulata az elmúlt hónapok fejleménye. Bár az LMP szavazói nem ilyen politikára vágynak, és Schiffer András egyedül akar győzni minden választáson, ez a mostani döntés akkor is szomorú. Emberi jogi alapokon álló párt nem támogathatja Orbán menekültellenes, embertelen politikáját. Az LMP Schiffer András eddigi nyilatkozatai alapján egyetért Orbán szándékával, és a Fideszével egyező választ kíván adni a referendumon feltett kérdésre.

Gyávaság és elvtelenség képtelennek mutatkozni arra, hogy ki-ki leleplezze, miért téved Orbán, amikor egy megváltozó Európa ellen hergeli a magyarokat a népszavazással. Holott célja világos: növelni a félelmet és dühöt, keserűséget a magyarok szívében, megosztani a magyar politikai közösséget, és közben egyre több emberrel megpróbálni elhitetni, hogy hazánk történelmi helye nem az EU centrumában van, hanem a lemaradó periférián.

Orbán Viktor tévedése a család ügyében

2016. május 02. 12:05 - Szigetvári Viktor blogja

Orbán Viktor a hétvégén a családról és a házasság kérdéséről nyilatkozott egy külföldi lapnak. Konzervatív álláspontját megismételve lehetetlennek nyilvánította, hogy családnak nevezzenek bármit, ami nem egy féri és egy nő államilag szentesített családi kapcsolata. 

Nyilatkozata nem azért problémás, mert nem értek vele egyet.

Szerintem a családi viszonyok átalakultak. Szegény és középosztályi gyerekek nőnek fel akár két-három apa-szerepben feltűnő férfit megismerve kamaszkorukig, mert sok-sok mozaikcsalád van. Közben sok, gyermekét egyedül nevelő anya küzd olyan nehézségekkel, amelyek a mai magyar munkaerőpiacon nagyon embert próbálóak. Ezzel egy időben monogám melegpároktól tagadja a meg a magyar állam házasságuk elismerését és az örökbefogadás jogának biztosítását. 

Orbán Viktor szerintem téved, de személyes értékrendi meggyőződését tudomásul veszem. Még csak korszerűtlennek sem tartom, mert világszerte sokan élnek más, hozzá hasonló erkölcsi meggyőződés szerint. Én inkább abban hiszek, hogy mind a szociális ellátórendszernek, mind a jóléti államnak, mind pedig a formális, polgárjogi kereteknek igazodniuk kell korunk megváltozott világához. Sokan vagyunk, más erkölcsi elveket vallunk magunkéinak, és életvitelünket, családképünket érintően szerintem nem a mindenkori kormánynak kell rendet raknia közöttünk.

Család az is, ha egy anya vagy apa egyedül neveli a gyermeket, akkor is, ha tragédia, akkor is, ha fájdalmas válás áll a helyzet kialakulása mögött. De akkor is, ha egy nő úgy döntött, hogy egyedül vállal gyermeket. Család egy egymást szerető melegpár, és család egy gyermektelen házasság is, függetlenül attól, hogy biológiai okból vagy személyes döntés eredményeképp maradtak gyermek nélkül. 

Az Együtt elnökeként egy olyan Magyarországban hiszek, amely biztosítja a modern családkép megélésének személyes lehetőségét minden együttélési forma számára, akik magukra családként gondolnak. Nem hiszek abban, hogy az állam feladata ennél szigorúbb erkölcsi meggyőződés vagy viselkedés kikényszerítése azon állampolgárok életét érintően is, akik erről másként gondolkodnak. A magánéletünkben nincs helye ilyen formában az állam morális meggyőződésének a családi életet érintően, mert sértő, ha egy kormánytöbbség másodrangúvá minősít olyanokat, akik maguk ugyanúgy jó szándékkal és tisztességgel nevelnek gyermeket, mint mások. Személyes megfigyeléseim szerint nem csak monogám, heteroszexuális, évtizedes kapcsolatok tudnak jók lenni a gyermekek számára. Ahogyan nem gondolom, hogy ne lennének komoly nehézségek emilyen és amolyan élettársi kapcsolatokban, vagy más viszonyokban. De ezekben nem az államnak kell rendet raknia. A melegházasság területén pedig a folyamatos, lépésről lépésre haladó jogkiterjesztésnek el kell jutnia oda, hogy a házasságukat az állam egyenlőként elismeri, és biztosítja számukra az örökbefogadás jogát is.

Mindez eddig csak értékrendi kérdés. Orbán konzervativizmusa más, mint amiben én hiszek. Neki is, nekem is jogunk van ehhez. Szerintem az államnak nem dolga ilyen jellegű morális kérdések eldöntése. 

Ugyanakkor súlyos baj, hogy a magyar miniszterelnök úgy beszél, mintha csak egyetlen igaz, elfogadható álláspont volna. Orbán Viktor kizárólagos tényként nyilatkoztatja ki személyes erkölcsi meggyőződését, és még csak létezőként sem fogad el más álláspontot. Ez legalább annyira súlyos baj, mint az, hogy személyes értékrendjét kikényszeríti egy alkotmányon keresztül. És bár erre nem kért felhatalmazást a választóktól, de legalább hivatkozhat arra, hogy őt a nép választotta.

A modern világ sokféle értékrendjére, legitim morális vitáira nincs füle Orbán Viktornak. És nyilatkozatával nem csak a meleg párokat nézi le, nem csak a mozaikcsaládokat és gyermekeiket tekinti másodrendűeknek, de azokat az állampolgárokat is, akik más istenben hisznek, mint ő, vagy akik nem hisznek isten létében, és ezért vagy ettől függetlenül más családképet tekintenek helyesnek. 

A polgárosodó Magyarországhoz akkor fogunk visszatérni, ha végre a magyar politikai elit minden tagja el fogja fogadni, hogy lehetségesek értékrendi viták, és ezek feltétele, hogy a másikat elfogadjuk létezőnek, családosnak, melegnek vagy heteronak, vagy éppen pont magyarnak. De erre Orbán nem képes, és nem is lesz más soha. 

http://index.hu/belfold/2016/05/01/orban_csak_mosolyogni_tud_azon_hogy_sokan_autokratanak_tartjak/

A hideg polgárháború alkotmánya

2016. április 25. 11:09 - Szigetvári Viktor blogja

Van abban valami szimbolikus, hogy egy héten belülre esik az új alkotmány elfogadásának ötödik évfordulója és egyes határon túli szavazók jogfosztásának alkotmánybírósági mosdatása. Orbán-rendszerében jogfosztott az is, aki ugyanott él, mint honfitársa. Ezt az új alaptörvény új alkotmánybírósága tette lehetővé.

Öt év alatt mára világossá vált: az Orbán-rezsim rendszerépítését egy kormányváltás azonnal megszünteti. Nem jogi, hanem politikai kérdés, hogy nem marad egy perccel sem tovább hatályban egy olyan alkotmány, amely a magyar politikai közösség tudatos megosztására, egyesek jogfosztására épül. Az orbáni illiberális-rezsim nem liberális demokráciaként gondol önmagára, így aki tisztességes demokráciát akar Magyarországon, az nem építheti rendszerét a most hatályos Alaptörvényre.

Orbán veresége a rendszerének vereségét jelenti majd. Alkotmánya, intézményei és tisztségviselői a kormányváltás tényétől elveszítik érvényességüket és hivatalukat. Ehhez kétharmad sem kell. A rendszer szétveréséhez hozzátartozik az orbáni, bebetonozott hivatalnokok automatikus hivatalvesztése is, akik vagy maguk mennek, vagy ki fogják őket kísérni irodáikból.

Az elmúlt két és fél évtized bajait és az Orbán-rendszer tarthatatlan örökségét nem egy új alkotmány rakja majd rendbe önmagától. De egy, az életünkbe ideológiai alapon kevésbé beavatkozó, a magyar politikai közösséget nem megosztó alkotmány elengedhetetlen a kibontakozáshoz.

Orbán Viktor alkotmánya a magyarországi hideg polgárháború alkotmánya. A megbékélés és a polgári gyarapodás sok erőfeszítést fog kívánni Orbán bukása után, de egymás létjogosultságának elfogadása nélkül élhető politikai közösségünk nem lesz. Ehhez kell egy új alkotmány is majd, ami épít a rendszerváltás alapvetéseire, nem dob ki feleslegesen semmit abból, amit a Fidesz kidobásra ítélt, és közben tanul is az elmúlt évtizedek alkotmányos hagyományának fejlődéséből.

Nincs semmi ünneplendő egy jogfosztó és megosztó alkotmányon. Emlékezni kell majd egyszer e napra mint a magyar történelem egyik szomorú korszakának emléknapjára, amelyben nyugat helyet keletre vettük újra az irányt, és amikor tolvajok és bűnözők oktatták ki társadalmunk többségét jogból és igazságból.

Az új alaptörvény elfogadásának napja a rendszerépítők vágyaihoz képest sokkal hamarabb lesz e tolvaj rendszer bűneinek emléknapja. És semmi más.

Az LMP kvóta-ellenes fordulata

2016. április 18. 07:20 - Szigetvári Viktor blogja

Schiffer András, a Lehet Más a Politika társelnöke a múlthéten tovább folytatta pártja menekültügyi fordulatát. Pár hónapja csak a túlzott emberi jogi megközelítés miatt kért bocsánatot a Mandineren, de mára már egyértelmű: az LMP a kvótás megoldást is elutasítja mint a megoldás egyik részletét. Az LMP menekültügyi fordulatát ráadásul Schiffer demagóg német-ellenességgel vegyítette, leegyszerűsítően a kapitalista világot téve meg felelősként az elmúlt évek menekültválságára.

„Ha a menekültek meghívása egyoldalú nemzetállami döntés, akkor a szétosztásuk sem lehet uniós hatáskör” - mondja Schiffer. Az MTI tudósítása szerint „globális nagyvállalati érdekek vannak” az ilyen mélységű nemzetközi válságok mögött. Megoldásul az Európával szomszédos válsággócok kezelését, a fegyverexport csökkentését javasolta. 

Tudom, hogy Magyarországon azt tekintik politikának, hogy hogyan képes valaki egy rettentően sokrétű problémát saját ideológiai céljai szerint leegyszerűsítve tálalni. És utána ezt - lehetőleg érzelmi azonosulásnak hazudott indulatokat keltve - hogyan képes mi és ők, jók és rosszak konfliktusaira bontani. De éppen ez az a politikai gyakorlat, amely megölte a párbeszédet, egymás megértését, elfogadását hazánkban. Éppen ez az, ami miatt a hideg polgárháború egyre tovább is tovább él. Nem az ideológiailag megalapozottnak szánt gondolatokkal van a baj, sőt, hanem a bonyolult bajok demagóg leegyszerűsítésével, és az általuk való indulatkeltéssel. Mert ez sehova sem vezet.

schiffer.jpg

Szerintem az LMP nem olyan politikára jött létre a 2000-es évek válságára reagálva, amely száz faktor közül egyként a német tőkeérdeket azonosítja a szíriai borzalom mögött. Szerintem Schiffer András legitim globalizációkritikus felvetései nem lesznek azáltal igazabbak, ha közben magáévá teszi a Fidesz németellenes lázítását a maga politikai nyelvén. De a politikai összeesküvés-elméletek világát idézi, ha Schiffer András kizárólag és leegyszerűsítően „birodalmi projektként” azonosítja az arab tavaszt. Szerintem hiba az LMP német- és Egyesült Államok-ellenes fordulata, mert az ideológiai farkasvakság megakadályozza, hogy meglássuk a valóban létező hibákat, bajokat akár a német, akár az amerikai geopolitikai döntésekben.

Mi újat mond Schiffer most a kvótáról? Szerinte, mivel Németország hívta a menekülteket, így nem lehet közös felelősséggé tenni az elosztást. A magyar jobboldal putyini kottából játszó, a magyarokat félelemben tartó politizálásának része volt ez az elem: ha Merkel nem nyitotta volna ki  országát, akkor nem is jöttek volna, oldja meg ő így a problémát, semmi közünk hozzá. Schiffer most csak fél évvel később felzárkózott a Fidesz valóságértelmezéséhez kvóta- és Merkel-ügyben.

Nem, nem Németország miatt jönnek a menekültek, hanem polgárháborúk és üldözések miatt. Közéjük sok olyan nemzet tagjai is bekeverednek, akik a Genfi Konvenció szerint nem menekültek, hanem csak gazdasági bevándorlók. De nem mind ezek, és pont Szíriából, Líbiából, Eritreából a legtöbben mind jogszerű menedékkérők. Ők jöttek, mert el kellett indulniuk, és ha ehhez a világkapitalizmusnak vagy Németországnak okként köze is volna, az biztos, hogy a menekülők maguk leginkább fegyvereseket, elnyomó diktátorokat és az iszlám istenére hivatkozó terroristákat gondolnak okként, mert valójában ezek verték szét az életüket.

Nem, nem Merkel hívó szava miatt jöttek sokan. Németország a válság csúcsán, Merkel nyári fordulata után szolidaritást kért európai partnereitől, és nem kapott. Ez szégyen. Akkor is az, ha Németország is követett el gazdaságpolitikai hibákat az elmúlt évtizedben, akkor is, ha az euróövezet a mai formájában nem működik, és leginkább Németországnak jó. Mert ezek mind érdektelenek akkor, amikor válság van, és egy célállam segítséget kér - és utána nem kap. Merkelnek emberi kötelessége volt azt tenni, amit tett, és fogadni, amíg bírja az országa - ha már mások gyávák, gyengék lettek, vagy csak simán Putyin által irányítottak. És ez akkor is így van, ha mostanra lezárták a balkáni utat, mert közben, minden zárás ellenére az, aki a genfi egyezmények szerint jogszerű menekült, továbbra is kap menedéket, nem pedig az Égei-tengerbe veszik.

A frissen német-ellenes Schiffer azért téved, mert ha sokan Németországba is akarnak jönni a menedékkérők közül, akkor is közös, európai felelősség a menekültek fogadása, elosztása. Ez a kötelességünk szolidaritásból és egyébként gazdasági érdekből is. Az Együtt ezért is támogatja kezdetektől, a tavaly nyári Juncker-javaslat óta a kvótamegoldást, amely nem csodafegyver, csak számos más dolog mellett része a megoldásnak, amely emberséges és fenntartható biztonságot teremt. 

Nem az a baj, hogy Schiffer a kapitalizmust kritizálja - szíve joga, akár a menekültválság mögött is kizárólagos okként azonosítani. Szerintem ugyan téved, de az igaz, hogy az uralkodó termelési módnak van köze a bajhoz. De csak egyetlen ok száz másik mellett a közel-keleti demográfiai robbanás, az éghajlatváltozás, Asszad borzalmas terrorja, Putyin Európát destabilizálni akaró hibrid háborúja és a radikális iszlám terror terjedése mellett. 

És nem is az a baj, hogy Schiffer Németországot kritizálja, hiszen nincsenek szent tehenek, nincsenek tabuk, csak a gyengék szeretik magukat a politikailag korrekt beszéd áldozatának hazudni, így nincs is mivel szemben bátornak lenni, amikor valaki a német kapitalistákat látja a szír szenvedés mögött. Hiszen exportálnak a németek fegyvert is a régióba, hazai munkaerőpiacukon pedig lesz baj az elkövetkező években a súlyos munkaerőhiányból - igen, ezek is igaz állítások, de nem úgy és nem azért, ahogyan azt demagóg módon Schiffer láttatni akarja.

Ha két egymás mellett létező bajt összeköt a politikus, intellektuális igényesség és politikusi tisztesség kérdése, hogy alátámasztja-e állításait. A német tőkeérdek miatt van a szír válság? Ugyan már. A szír válságnak van ezer oka, de nem a Siemens, a Bosch és más, német nagyvállalatok titkos tanácskozásai üldöztek el milliószám embereket a közel-keletről. A Trilaterális Bizottság pedig amúgy is a chemtrailt szóró repülőgépek útját szervezi épp... Nem ők indították útnak azokat a milliókat, akik sokan Asszad vagy Putyin vagy az ISIS rombolása elől érkeztek Európába, netán megerőszakolás vagy vallási, politikai üldözés elől rohanva. Nem, ők hazájuk, remélt otthonuk szétesése miatt indultak el. Ebben felelős épp az a hezitáló amerikai politika is, amely nem lépett erővel fel az Obama által meghúzott határvonalak nyílt átlépése után, de ettől még nem „Obama okozta” a szír válságot. Nem oldott meg mindent, ez igaz. Ahogy az arab tavasz mögött is idővel megláthatott valamit az amerikai diplomácia és titkosszolgálati világ, de hogy mindenütt minden az ő forgatókönyvük szerint történt volna - rossz és demagóg összeesküvés-elmélet, amely a tényeket nem tiszteli.

Demagóg, a magyar népet hülyének néző leegyszerűsítés Németországot felelőssé tenni a szír válságért, ahogyan Schiffer teszi. Mert igaz-e, hogy lesz komoly munkaerőhiány Németországban (és egyébként más európai országokban is)? Igen, igaz. Igaz-e, hogy képzett menedékkérők segíthetnek ezen akár? Igen, segíthetnek, a sok nehézség mellett sok sikeres integrációs példa van, éppen pont Németországban is. No de, azért keletkezett-e netán a válság Szíriában, hogy a németek ezt a munkaerőpiaci bajt meg tudják oldani? Ugyan már! 

Keletkezett egy súlyos válság, és egy ország, Németország egyszerre reagált felelősen, méltón az elmúlt fél évszázad német társadalmi változásaihoz és múltértékeléséhez, és közben - igen, valóban - gazdaságilag racionálisan jártak el. Irigylem is őket ezért, mert az emberségesség és racionalitás mindig jobb tanácsadó, mint a kiragadott és leegyszerűsített részleteket elméletté torzító kelet-európai válságtünetnek ható demagógia.

A túlfeszült lényeglátás gyakori baj hazánkban. Mindig jobb egy okot találni, hogy elemzők, újságírók és értelmiségiek ne tudják azzal vádolni a politikust „bonyolult”, a „nép úgysem érti ezt”, „beszéljen egyszerűbben”. De a nép nem hülye, lehet a bonyolult dolgok sokrétű igazságairól is beszélni, mert különben csak fenntartjuk a hideg polgárháborút és politikai közepet teljesen kiüresítő közbeszédet. 

A szociális piacgazdaság barátjaként, egy jobb világkapitalizmust teremteni akaró politikusként pontosan tudom, hogy mennyi baj van és volt a centrum-periféria gondok megoldására tett kísérletekkel az elmúlt évtizedekben. Válságba sodródott társadalmainkban nőttek a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek, a szegény periféria egyes országai pedig teljesen összeomlottak. Ezzel együtt, sőt, éppen ezért kell szerintem és az Együtt szerint is józanul, higgadtan beszélni, indulatkeltő demagógiától mentesen. Mert különben csak jogos részigazságaink mantráit ismételjük csak majd, és találunk ott is rosszakaratú ellenséget, ahol csak mások saját józansága jön szembe. 

A leegyszerűsítő indulat-politika, a megosztó elitellenesség, a német- és amerika-ellenesség nem jó út. Legalábbis egy, a saját démonjaival is megküzdeni hivatott haza, Magyarország számára. És talán ezért téved Schiffer András, amikor leegyszerűsítően sétál bele a Fidesz valóságértelmezésébe menekült-ügyben.