Struccpolitika helyett menekültügyben

2015. augusztus 29. 13:13 - Szigetvári Viktor blogja

Az Együttnek nyár végére sok dologból lett elege a menekültválság ügyében. Ezért részletes, szakszerű szakpolitikai javaslatot készítettünk, amely mindennemű naivitás nélkül, emberséges és biztonságot teremtő megoldásokat kínál. Mérsékelt és megértő politikára van szükség. A másként gondolkodók részigazságának elvitatása most végképp káros. A mérsékeltség azonban nem gyávaság, nem puhaság, hanem éppen a valóságot helyesen megismerő politika alapja. Menekültügyben nem az embertelenség és a teljes önfeladás a két alternatíva. Van biztonságos és emberséges középút. Ennek képviseletére a magyar populista jobboldal versengő párjai képtelenek.

 

A populista jobboldal gyáva zsákutcája 

 

A Fidesz és a Jobbik, Magyarország két, populista jobboldali pártja azonos úton jár. Egyikük ellenzékben rombolja közösségünk összetartó képességét, másikuk kormányon teszi ezt. A bűnözővé nyilvánítás, a valóságtagadó álmegoldások hajhászása, a problémaismeret hiányából fakadó károkozás és a magyar állami feladatok végrehajtására való képtelenség jellemzi e populista jobboldali politikát.

A helyzet egyre rosszabb. A Fidesz már a nyári hullámra sem készült fel, most a téli felkészülést hazudja el a folyamatos hergeléssel. A Fidesz képtelen megerősíteni a megriadt többségi magyar polgárok biztonságérzetét. Sőt, mivel csak a Jobbikkal akar versenyezni, nem is a válság csillapítása érdekli. A Fidesz politikai érdeke most a válság eszkalálása, mert ezzel a Jobbikot be tudja keríteni. Az pedig nem érdekli őket, hogy a valóságban ezáltal csak félelelmet és szenvedést teremtenek.

Az Együtt menekültügyben (is) elutasítja, hogy csak zéró összegű, nulla vagy egy jellegű megoldások lehetségesek. Senki riadtságát nem szabad elvitatni. Egy döntően homogén társadalom, amely még a magyar cigányság integrációjával is hadilábon áll kölcsönös félelmek, rossz tapasztalok, hibák és pártokon átívelő kormányzati cselekvésképtelenség miatt, nincs felkészülve távolról érkező idegenek megtapasztalására.

De – és itt a Fidesz igazi bűne – ezen lehet és kell változatni. A Fidesz a populizmusával azonban csak a struccpolitikát kínálja. Sok-sok homokba dugott fej, amelyet a fejtartás és a tollazat színe alapján még ájult elemzők hazug objektivitással, célszerűségi alapon még értékelni is képesek. Miközben a károk a lelki alkatban, a félelmek tudatos szításában, a megoldást jelentő, csillapítő rutinok elmulasztásaban azonnal érzékelhetőek.

 

Van emberséges és biztonságot teremtő középút

 

Az Együtt meggyőződése, hogy lehet úgy emberségesen viselkedni az erőszak és elnyomás elől menekülőkkel, hogy közben a magyar állam rövid- és hosszútávon is tesz a hazai biztonságérzet erősítése érdekében. Ezért készítettünk négy pilléren álló szakpolitikai javaslatot

A mérsékelt politika jobboldali és populista kritikusai a szokásos módon viselkednek. Naivitással bélyegeznek meg mindenkit, aki emberséges. Pedig ez nem így van. Sokan kirekesztenének mindenkit, pedig a zsidó–keresztény kultúrkörben kötelező az emberséges viselkedés. A vádló kritikusok azt hazudják, hogy aki megértőbb, az valójában azonnal, mindenkit le akar telepíteni, és nem érti a multikulturalizmus bukásából adódó társadalmi és politikai következményeket. És általában véve is – szokás szerint – sokan álmodnak maguknak egy, a létezőnél rosszabb ellenfelet, ellenzéket, hogy e képzelt valamivel kelljen vitatkozni, ne a kormánykritikus civilek és politikusok árnyalt kritikájával.

Az Együtt elnökeként meggyőződésem, hogy jogos mindenki riadtsága és félelme. Soha nem látott kihívással és társadalmi konfliktustömeggel nézünk szembe Európában úgy, hogy közben még a saját gazdasági növekedési válságunkat és társadalmi egy helyben járásunkat sem oldottuk meg. Stagnáló reálbérek, gyengülő középosztály, munkerőpiaci válság és integrációs kudarcok. Magyarországon is, Európában is.

Minden jobboldali vagy konzervatív elemzőnek igaza van, amikor rámutat az elmúlt évtizdek megoldásainak hibáira, és a jelen által támasztott, szinte megoldhatatlan kihívásokra.

De közben a multikulturalizmus Angela Merkel által kihirdetett halálából sem Németországban, sem másutt nem a kirekesztés és a gyűlölet politikája fakadt, ahogyan ezt Magyarországon a populista jobboldal két pártja hirdeti most rövidtávú hatalmi, politikai érdekből. A multikulturalizmus halott ugyan, de az integrációs kísérletek folytatása kötelesség. A menekülők befogadása pedig ezen felül álló vitathatatlan feladat.

 

Megtörve az ellenzék hallgatását

 

Miközben nem egy, nem kettő ellenzéki párt aktívan is részt vesz a menekülők támogatásában, mégsem jelentetett meg senki átfogó szakpolikai javaslatokat. Civil szakértőkkel és kormányzati tapasztalattal bírókkal konzultálva az Együtt most „Több emberség, nagyobb biztonság” címmel bemutatta javaslatait.

Az Együtt szerint éppen azzal lehet növelni a magyar társadalom biztonságérzetét, ha az adófizetői pénzből működő magyar állam tesz az emberséges menekült-támogatás érdekében, és közben segíti az integrációban a saját politikai közösségét.

Ezért javasoljuk kisebb, egyeztett módon kialakított táborok felépítését, és a jelenleg működők érdemi modernizálását. Fontos, hogy költsünk pedagógusra, nyelvtanárra, jogászra a menekültek támogatása során. Javasoljuk, hogy járjon nép ügyvédje jelleggel ingyenes jogsegély az ezt igénylő menekülőknek, és ezt a magyar állam szervezze meg.

Az elmúlt időszak gyarkolatával szemben az állam, amely nem csak a Fidesz állama, tegyen az emberséges közlekedés megszervezéséért. Ez ma már busszal könnyebb, mint vonattal. És bár a szociális támogatás döntően állami feladat, és ma úgy tűnik, inkább átengedte a Fidesz az emberséges törődést az önkénteseknek, de ez így nem elfogadható. Az államnak mindent meg kell tennie a menekültek szociális támogatása érdekében, és közben az önkéntesek hozzáteszik ehhez az igazán emberi pluszt. Ez volna a helyes arány.

 

Nem kell mindenkit befogadni

 

Az Együtt meggyőződése, hogy emelni kell régiós szomszédainkhoz igazodva az elfogadott menekültkérelmek arányát. És egyes országok, konfliktuszónák megítélésében igazodnunk kell Európa centrum-államainak álláspontjához. Az elmúlt évtizedekben – kormányoktól függetlenül –, sajnos, a magyar kormányok ebben embertelen gyakorlatot követtek. Gyakorlatilag önkényesen válogatva indokolt és indokolt menekült között. Ennél több kell.

De a ló másik oldalára sem kell átesni. Az Együtt szakpolitikai javaslata szerint minden olyan megoldás a magyar nemzeti érdek szerint való, amely közös, uniós keretben akar kötelező kiutat találni. Az Együtt támogatja a kötelező menekültügyi kvótákat, az egységesebb elbírálási folyamatot, és egyetértünk a közös fenntartású, EU-s menekültügyi és határőrizeti szervezet felállításával.

A nemzetállamok szuverenitását és cselekvési terét felszámolni és nem tisztelni nem szabad. De egy föderálisabb EU jobban képes szolgálni a fenntarható magyar növekedést, polgárosodás, és a konkrét helyzetben a menekültválság kezelését is. Ma az unió szuverenitásának a közös védelme az, ami megerősíti a nemzetállami szuverenitás maradékának fenntartását. Mert ennek alternatívája csak 28 önmagát szigetországnak hazudó nemzetállam, ami történelmi tévút.

Az Együtt most nyilvánosságra hozott javaslatai szerint a Fidesz szégyenletes külpolitikai hibát vétett azzal, hogy nem a közös és erős megoldás kialakítása érdekében tárgyalt Európában. Elidegenített bennünket a szomszédos országoktól, és szembe köpte a balkáni integrációs perspektívában játszott magyar szerep évtizedes és pártok feletti hagyományát.

Egyedül maradtunk, és csúszunk lefelé. Nem csak a gazdaság tekintetében, hanem most a menekült-válság kezelésében is.

Az egységes szabályok azt is megkönnyítenék, hogy a nem integrálhatókat, az indokolatlan menekült-kérelmekkel rendelkezőket ki tudja utasítani Magyarország. Mert azt is világossá kell tenni, hogy nem nekünk kell mindenki problémáját megoldanunk, és nem lehet mindenkit befogadni. A balkáni országok menekültjeinek például az uniós fejlesztések fenntartása mellett saját hazájukban kell megtalálniuk a boldogulást, ahogyan ezt mások mellett Németország is világossá tette.

 

Nagyobb biztonság

 

A biztonság megnövelése, a biztonságértet megerősítése nem lehetséges a kerítés révén. Ez teljes kudarc és pénzkidobás. A magyar rendőrök továbbra is túlterhelten, megfelelő eszközök nélkül kénytelenek dolgozni a többségi társadalom biztonságérzetének fenntartásán a határövezetekben és a menekültek által elért városokban.

Ezen változatni kell. Több rendőr, jobb felszerelés, kifizetett bérpótlék kell. Nem a határ védelmére, hanem a magyar polgárok biztonságának növelésére.

Ezen túlmenően osztályfőnöki órán kell emberségesen tájékoztatni a diákokat a jelenlegi helyzetről. Minden multietnikus konflitikushelyzetben az az európai megoldás, ha az oktatási rendszer objektíven és az összetartó közösség megteremtésének kötelezettségét szem előtt tartva tájékoztatja a gyerekeket, fiatalokat. Ezért javasoljuk, hogy most, a tanév kezdetén ez minden magyar iskolában történjen meg.

Ezen túlnemően mind a schengeni, mind pedig a dublini rendszer átalakítása során hazánknak mindent el kell követnie aktív külpolitikával annak érdekében, hogy ne az elmúlt évek hazug és bukott alkui vezessék az uniós tagállamokat. Ne legyenen kiskapuk és rossz érdekeltségek, amelyek révén a perifériaállamok kárvallottak lehetnek a centrum államokhoz képest, és fordítva. Ez is segíti a hazai biztonság növelését.

Végül pedig a nyitottabb és emberséges bevándorláspolitika az, ami hosszú távon is segíti a most tudatosan felzaklatottabbá tett magyar társadalom lecsillapítását. Fel kell készíteni az oktatási, szociális és közigazgatási rendszert az integrációra, és közben önmagukat is képeznünk, alakítanunk kell.

 

A népesedési válság belső és külső megoldásokat kíván

 

Nem lehet véletlen, hogy több magyar gyerek születik külföldön, mint itthon. A nyugodtabb, jobb élet, a magasabb kereset segíti a gyermekvállalást. Ezen egy nap alatt egy kormány sem tud változtatni. De rontani sem szükséges.

Vissza kell térni a mérsékelt, a magyar politikai közösséget nem megosztó politikai gyakorlatokhoz, mert a megosztás csak élhetetlen országot szül. Akkor is, ha a pluralizmus, a másként gondolkodás elfogadása éppen az, amit legtöbbször tagadnak meg oly sokan jobbról és balról is. Pedig olyan nem lesz, hogy csak egyfélék leszünk.

A mérsékelt politika nem unalmas, hanem érzékenyen képes kezelni bonyolult, sokrétű igazságokkal terhelt kérdéseket. Most menekültügyben is erre van szükség. És közben, éppen a magyar népességfogyás miatt tenni kell a belföldi népesedéspolitika átalakítása érdekében. Ennek nem a szociális juttatások jelentik a lényegét. Leginkább a békés gyarapodás, a középosztály erősödése teremt majd újra olyan országot, ahol többen mernek gyereket vállalni. Ehhez aktív és erős bérpolitika, és a fenntartható kapitalizmus tisztességes versenyének megerősítése szükséges.

Az új bevándorláspolitikának nyitottabbnak kell lenni. Hazánk képes arra, hogy befogadjon többtízezer képzett idegent. Ezen hazánk nyerne, jobb ország lennénk álltala. Olyan, többszöri együttműködési pontokat igénylő letelepítési politika kidolgozására van szükség, amely megteremti az integrálódni nem kívánók kizárásának lehetőségét is és közben a munkaerőpiac válságán is segít. Az uniós kék könyv rendszerének sokkal aktívabb használatában vagyunk érdekeltek, erre is tesz javaslatot az Együtt új, menekültügyi programja.

 

Mellébeszélés nélkül, egyenesen

 

Az elmúlt időszak irritált vitái helyett vissza kell térni a mérsékelt hanghoz és megoldásokhoz. A populista jobboldali irányba nincs előre. De nem igaz, hogy csak a progresszív vagy baloldali megközelítés az igaz. Ebben, a korábban nem látott migrációs válságban számos igazsága van a polgári, konzervatív gondolkodóknak is. Ez a vitát folytatni kell. Csak a radikalizmussal nincs értelme vitázni.

Az emberek hülyítése lehet hetekig, hónapokig, évekig sikeres. Lehet a struccpolitika politilag ügyes, kifizetődő. De Magyarország esetében ennek eredménye csak egy tovább fogyatkozó, szegényebb, gyengülő középosztályú ország lesz. Ami senkinek sem érdeke.

Ki kell húzni a fejünket a földből, és merni kell mérsékelt politikát követni. És közben nyitottan, a másik létjogosultságát, részigazságát elfogadni. Különben végleg szétrohad közös hazánk.

süti beállítások módosítása