1956 mindenkié

2015. október 23. 12:11 - Szigetvári Viktor blogja

Szigetvári Viktor beszéde 2015. október 23-án.

 

Tisztelt Emlékezők!

Ma, 2015. október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepén az Együtt politikai közössége ’56 hőseire, Göncz Árpádra és a magyar szabadságra emlékezik. Utóbbira azért csak emlékezik, mert ma, 2015-ben a szabadság ügye rosszul áll Magyarországon.

’56 hőseire emlékezve az Együtt nem feledi, hogy 1956 mindenkié. Nem a jobb vagy baloldalé, hanem mindenkié. Kinek a munkástanácsok, kinek az ifjúkommunistákból lett reformerek, kinek a kisgazdák, kinek pedig a tisztes nemzeti forradalmárok állnak közelebb a szívéhez. Kinek egy vidéki munkásgyűlés, kinek a Széna tériek vagy Corvin köziek, vagy kinek a Petőfi kör és Nagy Imre. 

Mi, az Együttben tudjuk, hogy a sokféle ’56 egymás mellett él ma is, mert akkor is egymás mellett élt, amikor megtörtént. Egymásról csak részben tudva, gondolatokat és vágyakat egymással csak részben egyeztetve, de mégis közösen támadva a diktatúrát, együtt harcolva az elnyomás és az idegen uralom ellen. 

Szemben az elmúlt évtizedek kisajátítási törekvéseivel, valljuk, hogy ’56 mindenkié. A történelmi tények kutatását szeretnénk meghagyni a szakembereknek, a levéltárak és az interjúk ismerőinek – a politika oda jobb, ha nem ártja bele magát. Önző kisajátítás helyett a középutat ajánlja mindenkinek az Együtt: 1956 forradalma és szabadságharca úgy mindenkié, ha nem vitatjuk el egymás jogát arra, hogy ki-ki a sajátjának is tekintse.

 

Tisztelt Emlékezők! 

Az Együtt politikai közössége ma, 2015. október 23-án, a nemzeti ünnepen Göncz Árpádra is emlékezik. A Harmadik Magyar Köztársaság első, újraválasztott elnöke néhány napja hunyt el, és hazánk őt két nappal a forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja után, november 6-án kíséri utolsó útjára.

Göncz Árpádra mint minden magyar köztársasági elnökére emlékezünk mi, az Együttben. Kinek ő volt a Gyűrűk ura fordítója, kinek cellatárs és ’56 életfogytiglanra ítélt hőse, kinek a világháború utáni évek Kisgazdapártjának ifjúsági szervezeti elnöke és politikusa, kinek a Szabad Kezdeményezések Hálózatának, majd a Szabad Demokraták Szövetségének alapító tagja, kinek az új Írószövetség elnöke, kinek pedig hazánk megközelíthető, higgadt, emberi és szerethető köztársasági elnöke. 

Mi, az Együttben így, egyben emlékezünk Göncz Árpádra, és reméljük, senki, sehogy nem sajátítja ki az ő emlékét. Mert ahogyan 1956 mindenkié, úgy Göncz Árpád is mindenkié.

 

Tisztelt Emlékezők!

A józan középúton járó Együtt elnökeként ma a magyar szabadságra is emlékezni vagyok kénytelen. Mert bár nem múlt még el, csapataink szüntelen harcban állnak, de a helyzet rossz. 

Ha valaki 1990. október 23-án született, és ma épp 25 éves, akkor egy a mainál szabadabb hazába született.

Mert mi a szabadsága ma egy tanárnak, akinek gimnáziumát hirtelen be akarják zárni, hogy szakközépiskolai tanárrá tegyék, aki nem taníthat úgy és azt, amit szűkebb szakmai közössége kívánatosnak tart, és aki nem mer ma tiltakozni a kormány ellen, mert ha igazgatója nem is, de felügyelője biztosan számon kéri rajta, ahogyan élni kíván szabadságával?

Mert mi a szabadsága ma egy földművesnek, Váradi András családjának vagy egy mezőhegyesi majorságban élő fiatal párnak, akiknek feje fölül először pályázattal és most értékesítéssel ellopják a földet, tönkretéve ezzel megélhetésüket és jövőjüket? Megfosztva őket szabadságuktól a méltó emberi élethez.

Mi a szabadsága egy fiatal újságírónak, akit azért rúg ki német tulajdonosa a portáljától, mert cikket merészel írni a kormány egyik vezető tagjáról? 

Mert mi a szabadsága annak a magyar cigánynak, akit immár rendszeresen tagad ki a kormány a magyar nemzetből?

Mi a szabadsága annak a kétkezi munkásnak, akit azért kell kirúgni, mert feje felett tolvaj oligarchák háborúznak a koncon, és végül neki, aki csak egy darut kezelt, munka már nem jut?

Mi a szabadsága annak a történésznek, akivel azért nem sugároz interjút minden magyar állami rádiója, mert történelem-szemlélete más, mint a kormánypárté?

Mi a szabadsága annak a meleg párnak, akik csak azért nem fogadhatnak örökbe és nevelhetnek szeretetben gyermeket legálisan, mert egy párt személyes erkölcsével ez nem egyeztethető össze?

És mi a szabadsága annak az egyszeri népszavazás-kezdeményezőnek, akit mindegy, épp milyen ügy kapcsán, de akár maga az Alkotmánybíróság vagy a Kúria foszt meg abbéli jogától, hogy honfitársai véleményét kikérhesse a mai kormány számára kellemetlen ügyekben?

 

Tisztelt Emlékezők! 

Ma a szabadság ügye rosszul áll Magyarországon. Tiporja azt a keletre és a feudális elnyomásba siető miniszterelnök, tiporja az alkotmányosságot őrizni hivatott Alkotmánybíróság, tiporja a korrupt érdekből megfelelni akaró és gyáva multinacionális vállalat, tiporja a rendszerbe betagozódó szakfelügyelő vagy jómódú polgár, és tiporja mindaz, aki épp most ellopja a magyar földet.

Mi, az Együtt józan középúton járó pártjának tagjai és szimpatizánsai október 23-án büszkén emlékezünk a Harmadik Magyar Köztársaság alapítóira. Tiszteljük Sólyom László, Tölgyessy Péter és Kis János örökségét. Gondoljunk bár részben mást a világról, de tisztelettel emlékezünk szabad köztársaságunk alapítóiként néhai Antall József miniszterelnökre és az idén elhunyt Szabad György házelnökre. És a köztársaság egyik alapítójaként, a szabadság új kultúrájának egyik meghonosítójaként emlékezünk ma és majd november 6-án is Göncz Árpádra.

1956 mindenkié. Göncz Árpád mindenkié. És a magyar szabadság is mindenkié. Az Együtt a józan középúton járva azért küzd, hogy a mérsékelt közép hangja is megjelenjen újra a populizmusoktól hangos magyar közéletben. Ennek része az is, hogy ha célunkat egyszer elérjük, mi akkor sem hagyjuk senki által kisajátítani történelmi dicsőségeink és hőseink emlékét, és nem hagyjuk újra ellopni a szabadságot. Mert aki kisajátít, kitagad, lenéz, diktál, megoszt és a másik létezésének jogát, értelmét elvitatja, szabadságait szűkíti, higgyen bármennyire is saját megszállott kizárólagosságában, valójában méltatlanná válik ’56, Göncz Árpád és a magyar szabadság képviseletére is.

Köszönöm szépen a figyelmet!

 

süti beállítások módosítása