A kvóta nem old meg mindent, de

2015. szeptember 07. 12:59 - Szigetvári Viktor blogja

Az Együtt azt javasolja, hogy Orbán Viktor és a Fidesz álljon az élére a kötelező menekültkvóta Európai Unión (EU) belüli bevezetésének. Ebben Olaszországgal, Németországgal van közös érdekünk, nem pedig – a más ügyekben fontos – Visegrádi Együttműködés országaival. 15 ezer menekült magyarországi befogadása méltó körülmények között érdemi vállalás hazánk részéről, és segíti az elmúlt hónapok reputációs nemzeti szégyenének enyhítését is. Ettől még a kvóta nem old meg mindent. A válság enyhítésének sok eszköze van, a kvóta ezek közül csak egy elem.

Az elmúlt napokban Orbán Viktor és mások is azzal érvelnek, hogy a kötelező kvóta nem megoldás. Részben azért, mert „nem állítja meg a bevándorlást”, részben pedig azért, mert „amúgy is mind Németországba akar menni”, így Litvániától Portugáliáig mindenki elhagyná kijelölt befogadó országát, és menne Berlin vagy München felé.

Tipikus magyar vita, egymás féligazságainak letagadásával

Ezen érveket egyeseknél kiegészítik azon antidemokratikus és a politikai sokféleséget nem tisztelő mellékmondatok, amelyek szerint mindenki, aki megértőbb a menekültek irányában, az valójában naiv és valóságtagadó galamb, aki biztosan mindenki mást, kétkedőt teljesen biztosan rasszistának tart, ráadásul nem is érti Európa alkonyának ezen újabb szakaszát, és valójában mindenkit iszlamizálni is szeretne. Vagy valami hasonló.

Azon most gyorsan túl kívánok lendülni, hogy mint minden válsághelyzet, így ez a mostani is mindenkiből vagy a legjobbat, vagy a legrosszabbat hozta ki. A rosszabb oldalra sodródók nem azok, akik félnek, megijednek az idegen országból származók láttán, mert ez sokakban természetes reakció, amire a magyar államnak kellett volna rendészeti és más eszközökkel, emberi módon reagálnia. Nem megbélyegezni, bűnözővé nyilvánítani és plakátkampánnyal hergelni.

A legrosszabb sokkal inkább az, hogy továbbra is képtelenek vagyunk megérteni egymás részigazságait és érveit.

A józan középút

Mi, az Együttben a józan középút nevében több emberséget és nagyobb biztonságot javasoltunk, és ebből a nézőpontból érdemes elemezni a kötelező kvóták kérdését is.

foto_afp.jpg

(Fotó: AFP)

Az javasoljuk, hogy a magyar kormány álljon az élére az EU-ban folyó kötelező kvóta-vitának. Az hazánk érdeke, hogy mint schengeni határország mentesüljük a dublini egyezmény mára fenntarthatatlanná vált status quo-ja által jelentett nyomás alól, de közben ne hitessük el magunkkal, hogy elfogadható, ha minden menedékkérőtől meg akarunk szabadulni.

Mindennél fontosabb, hogy a korábbiakban az EU által hazánk számára ajánlott minimális, alig ezer fős kvótánál nagyobbat vállaljon hazánk. Az elmúlt időszakban világossá vált, hogy Magyarországnak van szolidáris arca is.

A cél az, hogy 15 ezer menedékkérő számára  biztosítson megfelelő minőségű menekülttábori elhelyezést. Ez Budapestet is beleértve megyénként 750 főt jelent, és közel minden 700 magyar állampolgárra jutna 1 fő menekült.

Az Együtt javasolja, hogy ezt a kormány még idén teremtse meg ideiglenes építményekkel és minőségi, az elmúlt napokban Ausztriában megismert modern sátrakkal és létesítményekkel. Nem párezer ember menekültként való befogadására hivatott hazánk, hanem 15 ezer fő befogadására, ami a magyar népesség kevesebb mint 2 ezreléke.

A menekültek befogadására való méltó és megfelelő számú felkészültség kialakításán túl arra is szükség van, hogy új bevándorlás-politikája legyen hazánknak. Szemben azzal, amit Orbán Viktor szeptember 7-én a nagyköveti értekezleten mondott, hazánk érdeke az, hogy az uniós kék könyv használatával a hiányszakmákban 5-10 év alatt tízezernyi új munkaerőt szerezzünk. Ebben részben lehet szírekre is számítani, akiknek az átlagos képzettsége felette van az előítéletekben foglalt mértéknél.

Ilyen táborok építését szinte teljes mértékben uniós támogatásból kell megvalósítani. És erre az EU biztosan nyitott is lesz. A jelenlegi röszkei állapotoknál civilizáltabb körülmények között fel kell gyorsítani a regisztrációs folyamatot, érdemben megfizetett személyzettel ellátva integrációs segítséget is kell nyújtani a menekülteknek. Ebbe nyelvtanár, nép ügyvédje-jellegű jogi segítség és egészségügyi ellátás is beletartozik.

A táborokat a jelenlegieken túl csak egyeztetések útján szabad megépíteni, és tekintettel kell lenni a helyi közösségek szempontjaira is. Munkahelyteremtési szempontból elfogadható, ha ilyen táborokat a krízis-övezetekbe telepít a kormány.

Erős szövetség Olaszországgal és Németországgal

A kötelező menekültkvóta kérdésében az a magyar nemzeti érdek, hogy más, nagy kitettségű uniós tagországokkal alakítsunk ki együttműködést. Hazánknak ebben kevés a közös érdeke a többi V4 országgal, hiszen nekik – ha schengeni határországok is részben – nem olyanok a határaik, hogy most válságos helyzetet kellene kezelniük.

Németország és Olaszország azonban vagy határországként, vagy pedig célországként hasonló kihívásokkal néz szembe, mint most Magyarország. Velük vannak közös érdekeink.

A kötelező kvóta megold-e mindent?

Népszerű és hazug vád a kötelező kvótát pártolókkal szemben, hogy ez nem old meg semmit, és akik a kvótát támogatják, valójában illúziókban élő naiv galambok.

Nem, sőt. Pontosan az ellentétei ennek. Józan középúton járó realisták.

A menedékkérők – akik nem illegális bevándorlók – problémája akkor oldható meg, ha hazájukban újra fenntartható körülmények alakulnak ki. Béke, gyarapodás, nyugalom. Ennek érdekében a nemzetközi közösségnek, beleértve az Egyesült Államokat is, komoly erőfeszítést kell tennie. Az eddigi erőbedobás nem elég.

Stabilitást a válságövezetben

Aki támogatja a kötelező kvótát, az ezzel párhuzamosan támogatja a menekülteket indulásra kényszerítő országok stabilizálását is. És így a majdani visszafogadás lehetőségét is.

A visszafogadás történhet törökországi vagy libanoni menekülttáborból, de akár Európából is. Azzal együtt, hogy kisebb a valószínűsége annak, hogy valaki egy akár alacsony státuszú európai élet helyett például Szíriába akar újra hazamenni. De ennek a lehetőségét sem szabad kizárni, mert biztos lesznek ilyenek is.

A kvóta nem old meg mindent, és ezt a támogatói sem gondolják. De hozzásegít az arányos teherviseléshez Európában, és segíti az emberi és biztonságot teremtő rendezést a befogadók, a többségi társadalmak számára is.

Orbán azonban hazudik

Azzal azonban nem értünk egyet, amit a magyar miniszterelnök mond a kérdésben. Orbán úgy tesz, mintha lehetne olyan tenni, mondani, kezdeményezni, építeni, ami megállítja azonnal a menekülőket.

Azért nincs ilyen, mert a mostani szabályok szerint, akármit is mond erről a Fidesz, a polgárháború elől menekülők menekültek, nem illegális bevándorlók. Így számukra a megfelelő jogi procedúra után menedéket kell biztosítani. Ezt tagadja Orbán, és úgy tesz, mintha csak döntés kérdése volna a határok jobb lezárása.

Szégyenletes, hogy hazánk a hivatalosan hozzáférhető statisztikák alapján továbbra sem adja meg a menekültstátuszt azoknak, akik valóban polgárháborús országokból érkeznek. Ez szégyen. A magyar bevándorlási szervek még az egyértelműen a halál elől menekülők esetében sem ismerik el a menekülés jogosságát. Ebben – ahogy azt az Együtt szakpolitikai javaslata is tartalmazta – hazánknak igazodnia kell a vezető uniós tagállamok értékeléséhez. Németország például világossá tette, hogy a Szíriából érkezők döntő része számára biztosítja a menedéket, és ezt várná a többi tagállamtól is.

Ráadásul az új, alkotmány- és nemzetközi szerződés-ellenes, populista fideszes törvények szeptembertől végleg kriminalizálják a menekülőket. Ezzel Orbán és a populista jobboldal pártjai úgy kívánják elhibázottan kivonni Magyarországot a nemzetközi válságból, hogy közben a korábbiaknál is embertelenebbül bánnak mindenkivel. A mozgásszabadságot korlátozó zárt táborok értelmetlenek és megvalósíthatatlanok.

Aki támogatja a kvótát, az nem akar lezárt határokat?

Népszerű fideszes hazugság ebben a kérdésben, hogy a naiv, galamblelkű kvótapártiak annyira nem valóságismerők, hogy ők valójában a határok teljes nyitottságát támogatják. Illetve, hogy a kvótapártiság elemi módon ellentétes a határok megfelelő védelmével.

Hazánkban népszerű tévedés, hogy a populista jobboldali politikusok és értelmiségi támogatóik a valós ellenzék helyett elképzelnek maguknak egyet. Ennek részeként azt hazudják rólunk és másokról, hogy mi nyitott határokat szeretnénk.

Nem. A schengeni határokat meg kell védeni. Az embercsempészet ellen fel kell lépni. A gazdasági bevándorlást a befogadási kvótákon túl akadályozni kell. Ehhez erős határőrizet kell. Ebben nincs vita.

Az erős határőrizet azonban kerítésestül sem jelent semmit a menekültek esetében. Akárhányszor is mondja Orbán Viktor, hogy le kell zárni a határokat, és hogy ne induljanak el ezek az emberek, akik Szíriából jönnek, nemzetközi és uniós jogi értelemben menekültek. Őket be kell fogadni, és utána éppen az újragondolt dublini szabályok szerint kötelező kvótákkal szét kell osztani az uniós tagállamokban.

Ez akkor is így van, ha ma nem látszik a menekülthullám vége. Nyilván Európa befogadó- és tűrőképessége sem végtelen. De aki a kötelező kvótát támogatja, az nem azt mondja, hogy a végtelenségig mindenkit, mindenkor be kell fogadni. De most még egy sok százmilliós uniós közösség bőven be tud fogadni menekülteket, csak számos tagállam, így sajnos Magyarország is a homokba dugja a fejét, ráadásul egyesek embertelenül teszik ezt.

A kötelező kvóta ellenzői mind középkori, embertelen vadállatok?

Nem, ezt sem gondolom. Egyáltalán nem. Még akkor sem, ha sok populista jobboldali politikus és értelmiség ezt állítja rólam, az Együttről és másokról, csak azért, hogy morálisan jobb érvelési pozícióba próbálja hazudni magát.

A kvóta nem a világ legjobb megoldása. Részben azért sem, mert egy pont után, ha túl magas az abszolút menekültszám, akkor már ez sem lesz alkalmas. De a kvóta mostani bevezetése nem jelenti, hogy mindig, mindenkor, mindenkit be kell fogadni.

Aki ma ezt ellenzi, és közben nem a nemzeti önzésből indul ki, hanem realista ellenérvekből, azonban nem tud jobb megoldást mondani a terhek kiegyenlítésére. Hiszen a menekültügy pénzbe kerül, és egymás pénzügyi terheiből át kell vállalni érdemi részeket.

A legjobb ellenérv a kvóta ellen az, hogy néhány ország meg tudja ezt maga oldani, és inkább az ő pénzügyi terheiket kell enyhíteni. Ez is jó, és akkor lehet akár önkéntes is a kvóta, de akkor a többi országnak érdemben támogatnia kell a befogadó országokat.

Mi, az Együttben az elmúlt hetek fideszes, jobboldali populista szégyene után azt valljuk: Magyarországnak önként kell vállalnia megyénként 750 menekült befogadását, mert ezzel megmutathatja emberi arcát a közösségünk, és ilyen teher elviselésére képesek is vagyunk.

A menekült-nélküliség ilyen súlyos válság idején nem magyar nemzeti érdek. Részben azért, mert emberek vagyunk, részben pedig azért, mert szükség van kívülről érkező, idővel letelepedő emberekre is hazánkban.

Nem érv a kvóta ellen, hogy mind Németországba akar menni

Az, hogy hol rosszabb, hol jobb német nyilatkozatok után szinte minden szír Németországba akar menni, nem érv a kvóta ellen. Hiszen épp enyhíteni kell a nyomást a németeken. Erre a kvóta a legjobb megoldás.

Akkor is, ha sokan Portugáliába vagy Litvániába kerülve lehet, hogy hónapokon belül újra Münchenben vagy Berlinben kötnek ki.

Erre az a megoldás, hogy végre komolyan kell venni a schengeni és dublini szabályokat. Mármint a majdani újakat, amelyeket most módosítani kell.

Hiszen az elmúlt években tagállamok sora nézett el a leírt és elfogadott szabályok felett akár regisztrációs, akár befogadási, akár pedig visszatelepítési ügyekben. Ennek oka az volt, hogy a migrációs nyomás enyhe volt, így szinte mindegy volt, hogy cseppben a tengerként mekkora számokról beszélünk. A dublini és schengeni szabályokat nem ilyen nagy migrációs nyomásra tervezték, és most sok tagállam kezdte el gyávaságból túl pontosan is betartani a szabályokat. Ami szintén nem megoldás válsághelyzetben.

Az új rendszer kialakítása során olyan szankciókat és jogosultságokat kell kötni a kötelező befogadási kvótákhoz, amelyek akadályozzák, nehezítik a kívánatos célországba való áramlást. A szabályszegőket egy pont után ki lehetne majd utasítani, ahogyan egyébként például a koszovói menekülteket a megfelelő eljárás után azonnal ki kell utasítani, hiszen van hazájuk, még ha szegény ország is, és ez nem indok a migrációra.

süti beállítások módosítása